Systemy P/POZ

Zabezpiecz przed pożarem swoje Data Center

Poznaj najczęściej stosowane systemy gaszenia

SUG: NOVEC 1230, FM-200

Środki gaśnicze takie jak FM-200® (produkcji DuPont) i NOVEC 1230TM (produkcji 3M) należą do grupy zamienników halonu, które charakteryzują się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0). Środek gaśniczy NOVEC 1230TM posiada potencjał efektu cieplarnianego wynoszący jeden (GWP=1). Systemy gaśnicze oparte o środki gaśnicze FM-200® i NOVEC 1230 TM przeznaczone są do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem. Gaszenie pożaru nie odbywa się poprzez obniżenie zawartości tlenu, ale poprzez fizyczny kontakt środka gaśniczego z ogniem. Systemy te wymagają gaszenia w szczelnych pomieszczeniach.

SUG: Gazy obojętne (IG-01, IG-100, IG-55, IG-541)

Systemy te oparte są na gazach występujących w atmosferze takich jak: AZOT, ARGON, dwutlenek węgla. Oferujemy systemy gaśnicze oparte o ciśnienie pracy 300 bar. Stałe urządzenia gaśnicze na gazy obojętne charakteryzują się zerowym potencjałem niszczenia warstwy ozonowej (ODP=0), a potencjał efektu cieplarnianego wynosi jeden (GWP=1).

Przeznaczony do gaszenia pożarów klasy A, B i urządzeń pod napięciem.

Systemy te gaszą poprzez wyparcie tlenu z pomieszczenia w zamkniętych kubaturach.

Przykładowe zastosowania

System VESDA

Do zabezpieczania obiektów i pomieszczeń o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa oraz urządzeń o szczególnej wartości służy Ssący System Wczesnej Detekcji Dymu VESDA (Very Early Smoke Detection Apparatus).

System, dzięki zasysaniu powietrza z monitorowanego obszaru i jego błyskawicznej oraz precyzyjnej analizie, umożliwia wykrycie pożaru w jego najwcześniejszym stadium, nawet gdy dym jest jeszcze niewidoczny dla oka.

System VESDA zbudowany jest z sieci rurek ssących oraz detektora z głowicą laserową o zakresie czułości od 0,005%/m do 20%/m (konwencjonalne czujki punktowe mają przeciętny zakres czułości ok. 5%/m).

Zadaniem rurek jest ciągłe pobieranie powietrza z obszaru chronionego, którym może być zarówno wnętrze pomieszczenia, przestrzeń podpodłogowa, między sufitowa, jak i pojedyncze urządzenie, np. serwer, centralka telefoniczna, klimatyzator itp.

Cztery programowalne progi alarmowe zapewniają szybkie wykrycie dymu bez względu na warunki panujące w obszarze chronionym.

VESDA może współpracować z innymi systemami alarmowymi.

CERTYFIKATY:

L, ULC, FM, LPCB, VdS, CE – EMC and CPD, EN 54-20

Zabezpiecz przed pożarem swoje Data Center

Ta strona używa plików cookies zgodnie z naszą polityką prywatności.